Komfort ABC
KOMFORT ABC

Viharciklonok

Az információs társadalom rohamos fejlődésével, a technika új vívmányaival egyre több, eddig csak részben ismert jelenséget érthetünk meg. A meteorológia utóbbi évtizedekben látványos, gyors fejlődését a számítástechnika jelentős mértékben elősegítette. Ma már nagy teljesítményű numerikus modellek segítik a szakemberek munkáját, egyre precízebb, pontosabb előrejelzést lehet elkészíteni.

A viharciklonok kialakulásában, megértésében fontos szerepe van a nagytérségű numerikus modelleknek, melyek pontosságukkal határozzák meg egy-egy nagy területen áthaladó időjárási jelenségek kialakulását, haladási irányát, időbeli elhelyezkedését.

A műholdas megfigyelőrendszer és a meteorológiai mérőállomások mérései alapján komplex kép alakítható ki egy-egy jellegzetes (esetenként szélsőséges) időjárási jelenségekről.

Ma már tudjuk, hogy a Viharciklonok egy gyors ciklonképződési folyamat végeredménye, jellegzetes vonásokkal. Kialakulásukban fontos szerepe van az eltérő hőmérsékletű légtömegek egymás mentén történő elmozdulásának. Ez lehet egy meleg tengeráramlat és a közelében található hideg óceáni víztömeg következménye vagy a part mentén a part és a vízfelület eltérő hőkapacitása miatt kialakuló hőmérsékletkülönbség. A part hamarabb és jobban felmelegszik, mint a vízfelület. Az erőteljes hőmérsékletkülönbség váltja ki a ciklont és a tenger melege táplálja a felhőzetet. A ciklonképződési folyamat 5-10x gyorsabb a hagyományos ciklongenezisnél. Erős, orkánerejű szelek és kiadós esőzések kísérik. A Földön mindkét mérséklet övében előfordulnak. Az utóbbi években egyre gyakrabban, általában télen, kora tavasszal, olykor nyáron is.

Példa a kialakulási folyamatra, az északi féltekén:

Valamely alacsony nyomású terület közelében egy határozott északi hideg áramlás indul meg, ez lehet egy hideg területen nyugvó alacsony hőmérsékletű levegő elmozdulása. Ezzel párhuzamosan dél felől nedves, enyhe levegő áramlik észak felé. A két levegőtípus erőteljes hőmérsékletkülönbsége táplálja a kialakuló ciklont. A ciklon egyre mélyül, csökken benne a légnyomás. Pl. A Labrador-(hideg) áramlás találkozik a Golf-(meleg) áramlással az Atlanti-óceán felett egy alacsonynyomású zóna közelében. Ciklonképződés kezdődik. A nagyenergiájú Golf-áramlás, a Föld forgásából adódó Coriolis (eltérítő) erő és a magasban kialakuló erőteljes (hideg) áramlás (JET STREAM) együttesen erőteljes mozgásra készteti a mélyülő ciklont. Ha Európa felett további ciklonok helyezkednek el, akkor akadálytalanul mozoghat a ciklon nyugatról keleti irányba. A légkörben lévő éles határfelületek (hőmérséklet-különbségek) biztosítják az erőteljes nyomási mező fennmaradását. A keletről nyugatra áthelyeződő viharciklon nagy sebességgel éri el Európa partjait, heves időjárási eseményeket okozva. Jelentős széllel, esővel tetemes károk jelentkeznek.

Az előbbi példa egy nagyon leegyszerűsített leírás, általában ennél több tényező is közrejátszik. A megérthetőség szempontját tartottam fontosnak. A lényegén azonban ez nem változtat.

A viharciklon egy nagy energiájú, mély nyomási mezővel rendelkező, gyors mozgású időjárási képződmény, melyben a hőenergia folyamatosan átalakul mozgási energiává.

(Felhasznált irodalom: met.hu és sulinet.hu)

Márciusi görgővihar

Témánál maradva, márciusban több viharciklon vonult át Európán. Magyarországon, március 1-én az Emma névre keresztelt viharciklon hidegfrontja okozott komoly viharkárokat. Jelentős pusztításról érkezett hír Békés megye több pontjáról is. A viharciklon erős hidegfrontja görgőviharként vonult át az országon. 12:30-kor lépett be az északnyugati határon. 3 óra múlva már kisvárosunknál tartott, ez jól mutatja gyors mozgását: 15:35-perckor érte el Mezőberényt, viharos széllel, de csak gyenge csapadékot okozva.

Jómagam épp a városon kívül voltam, amikor a nyugati, északnyugati horizonton egyre több felhősáv jelent meg. Ekkor már erős, viharos délnyugati szél fújt. Jól látszott a távolban közeledő esősáv, majd később a hidegfront görgőfelhőzete. A görgőfelhő környezetében (előtte, alatt és utána) szélrohamok voltak, ezt követően erőteljesen csökkent a léghőmérséklet.

Görgővihar

A front érkezése előtt, 14:59 perckor a légnyomás felveszi minimum értékét, majd a front átvonulásakor erőteljes légnyomásugrás következik be. Ezt követően viszonylag egyenletesen folytatódik a légnyomás emelkedése.

Görgővihar

Az alábbi szélgrafikon az átlagszelet és széllökést rögzíti 2008. március 1-én 15:00 és 16:00 között. A grafikonról leolvasható, hogy a szél lökéshullámokban érkezett. 25 km/óra és 55 km/óra tartományban kivehető egy 5-10 perces szélminimum-szélmaximum ciklikusság.

Ezt követően a szél gyengülni kezd, és a ciklikusság megszűnik.

Görgővihar

Március hónap hőmérsékleti szempontból átlagosnak tekinthető. Nem volt jelentős fagy, de talaj menti 0°C hőmérsékletek egy-egy alkalommal előfordultak. Így március 6-án, 19-én, 21-én és 26-án. A maximum léghőmérsékletek a hűvösebb napoktól eltekintve10-18°C körül ingadoztak, de a hó végére jellemző 15°C feletti léghő.

A csapadékot nézve igen kedvező a hónap. 2 alkalommal is jelentős eső hullott. Március 07-08-án közel 20mm, míg 21-22-én ennél valamivel több. Így az egész hónap 54mm-t adott. Az előbbit egy déli-délkeleti, sekély mediterrán ciklon, az utóbbit pedig egy Atlanti-térségből érkező ciklonrendszer nedves, labilis melegszektora jellemezte.