KOMFORT ABC

Szerzői jog

A www.komfortabc.hu semmilyen letöltött Site tartalom, vagy Felhasználó által felhasznált Site tartalom vonatkozásában nem adja át a tulajdonjogot, beleértve annak kiválasztását és rendezését, melynek tulajdonosa a www.komfortabc.hu és/vagy tartalom vagy, technológia szolgáltatóié, és amelyek szerzői jogvédelem és más törvényi védelem alá esnek. A Site tartalom korlátozott engedélyezése különösen kötött ahhoz a feltételhez, hogy a Felhasználó valamennyi, a Site tartalomban közölt szerzői jogi, kereskedelmi márka és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést figyelembe vegyen, betartson, és azoknak megfelelően járjon el, illetve mindez vonatkozik a www.komfortabc.hu valamennyi tulajdonjogára és egyéb szellemi termékre vonatkozó jogára és/vagy tartalom-szolgáltatók és technológia szolgáltatók ilyen jogaira, a Site tartalomban.

A Felhasználóknak nincs tulajdonjoga semmilyen e-mail cím, URL vagy más személyes azonosító vonatkozásában, amelyet neki kiosztanak, vagy melyet ő választ a site-on keresztül elérhető Szolgáltatások céljaira, valamint a Felhasználó korlátozott használati joga az ilyen azonosítókhoz/címhez csak addig áll fenn, amíg a Felhasználó regisztrációja érvényben marad jelen site és a vonatkozó Szolgáltatások hozzáférése vonatkozásában.

Az ilyen érvényesség www.komfortabc.hu által történő bármely okból bekövetkező felfüggesztése után, a www.komfortabc.hu szabadon használhatja és/vagy kioszthatja az ilyen azonosítókat/címet más Felhasználók számára.

A Site tartalom bármely jogtalan használata vagy másolása, illetve a Site tartalom olyan felhasználása, amely megsérti a jelen Feltételeket (vagy azok szellemét) kereskedelmi márkajogi, szerzői jogi, vagy tulajdonjogi sérelmet jelent és polgári, valamint büntetőeljárást von maga után. A Felhasználó számára tilos bármely Site tartalom (vagy bármely más, ezen site-on keresztül elérhetővé tett tartalom) oly módon történő felhasználása, amely ütközik bármely kereskedelmi márkajogi, szerzői jogi, vagy egyéb tulajdonjogi szabályzással. A www.komfortabc.hu fenntartja a jogot az ilyen jogosulatlan használat, vagy ezen Feltételek megszegése vonatkozásában.

Minden jog fenntartva. Copyright (c)