KOMFORT ABC

A www.komfortabc.hu fórumainak (hozzászólások) általános használati feltételei

Tilos olyan tartalom feltöltése, amely szellemi termékekre vonatkozó tulajdonjog végelme alatt állnak (illetve mások szellemi termékére vonatkozó tulajdonjogot sérthetnek), kivéve, ha a Felhasználó ezek vonatkozásában kizárólagos jogok tulajdonosa, illetve ezekkel befolyásoló hatással van, illetve amennyiben valamennyi szükséges jóváhagyást megkapta (erre a Felhasználó garanciát kell hogy vállaljon ilyen tartalom feltöltésénél).Tilos olyan anyagok feltöltése, amelyek szerzői jogvédelem alá esnek, vagy feltételezhetően ez alá esnek, amelyek használata nem engedélyezett.

A www.komfortabc.hu nem vállal felelősséget a Felhasználó tartalom jogosulatlan felhasználásáért (más Felhasználók által) és semmilyen felelősséget (korlátozás nélkül) nem vállal az olyan Felhasználói tartalom használatáért, mely szerzői jogot, kereskedelmi márkajogokat, vagy egyéb, szellemi termékre vonatkozó, a Felhasználó vagy más személy birtokában lévő jogok megsértésére vonatkozik.

A Felhasználó tartozik kizárólagos felelősséggel bármely olyan kárért (beleértve a hozzászólásokat), amely bármely Felhasználó tartalom vagy site használatából (vagy benyújtásából) ered.

A www.komfortabc.hu nem vállal felelősséget a szándékolt fogadó vonatkozásában az erre a site-ra feltöltött Felhasználói tartalom elvesztéséért, kitörléséért, eltávolításáért, vagy a kézbesítés elmulasztásáért, függetlenül attól, hogy azt számítógépes vírus, jogosulatlan hozzáférés vagy más okozza. A felhasználókat arra kérjük, hogy valamennyi Felhasználói tartalom vonatkozásában tartsanak meg biztonsági másolatot és a Felhasználók tudomásul veszik, hogy ezt szintén megteszik valamennyi feltöltött Felhasználói tartalom vonatkozásában. A www.komfortabc.hu fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a hozzáférést ezen site-hoz, valamint, hogy törölje a Felhasználói tartalmat bármikor, értesítés nélkül.

Azok az anyagok, információk és vélemények (melyek tartalmazhatják a Felhasználói tartalmat magukban foglalva, és/vagy a Fórumokon kifejezve (vagy más, a Felhasználói tartalomhoz történő hozzáférés által vagy útján), nem feltétlenül www.komfortabc.hu véleményét tükrözik. Valamennyi Felhasználói tartalmat csak vélemény-kifejezésnek kell tekinteni, és nem tényközlésnek. Bármely Felhasználói tartalom és/vagy Szolgáltatás, amit Ön megszerez, vagy használ, vagy a site használat útján átad, beleértve bármely Fórum használatát, az Ön saját belátására és kockázatára történik, ezekre vonatkoznak a jelen Feltételekben foglalt jogról való lemondások és felelősségi korlátozások. Ezen site biztonságára és a Felhasználói tartalomra nem lehet garanciát vállalni.

Ön tudomásul veszi, hogy amikor Ön személyes, vagy egyéb információt közöl online módon, például a Fórumokon keresztül, ezt az információt olyan emberek is begyűjthetik és használhatják, akiket Ön nem ismer. Bár a www.komfortabc.hu minden indokolt lépést megtesz annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes információit és személyiségi jogait, az Ön által online módon közzétett semmilyen információ biztonságára vonatkozóan nem vállalhat garanciát. Ilyen közzétételeket csak saját kockázatára tehet. A www.komfortabc.hu nem felelős azon Felhasználói tartalomért (és ezzel kapcsolatban eláll a felelősség-vállalástól), melyet olyan terület vonatkozásában tettek közzé, mely azon site privát, személyes, vagy korlátozott hozzáférésű területe (vagy várhatóan ilyen lesz), amely azon Felhasználón kívül, aki közzétette a Felhasználói tartalmat, mások számára is elérhető.

Ehhez hasonlóan, a www.komfortabc.hu nem felelős (és ezzel kapcsolatban minden felelősséget elhárít) bármely Felhasználói tartalom esetleges elérhetetlenségére a site olyan területén, melyet a site, vagy más Fórumok nyilvános területeire tettek fel, s ahol olyan felhasználók is hozzáférnek ehhez a tartalomhoz, akik nem ugyanazok, mint aki a Felhasználói tartalmat feltették. A www.komfortabc.hu-nak semmilyen kötelezettsége nincs arra vonatkozóan, hogy vitába kerüljön bármely más Felhasználóval, illetve összetűzésbe kerüljön olyan Felhasználókkal, akik egyéb, más módon kapcsolódnak ehhez a site-hoz.

A www.komfortabc.hu semmilyen felelőséget nem vállal a Felhasználói tartalom bármely vonatkozásában, beleértve bármely hibát, vírust, becsmérlést, rágalmat, obszcenitást és pontatlanságot, mely bármely Felhasználói tartalomban fordul elő, függetlenül attól, hogy az szerzői jog megsértése, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, vagy más módon merül fel, nem tiltott Felhasználói tartalom, vagy bármely más Felhasználói tartalom vonatkozásában.

Amennyiben jelen Feltételek bármelyikéről kiderül, hogy az nem betartható, akkor a nem betartható feltételt kicseréltnek tekintik egy érvényes, betartható feltétellel, amely a leginkább megközelíti az eredeti feltétel szándékát. Ez nem befolyásolja a megmaradó feltételek érvényességét és betarthatóságát.

A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások sérelme nélkül, a www.komfortabc.hu ellen semmilyen személy nem állhat elő követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a www.komfortabc.hu-t írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás oka először felmerült.