KOMFORT ABC

Társadalmi háttér

A kisvállalkozásoknak a kilencvenes években soha nem látott kihívásokkal kellett szembenézniük. A hiánygazdaságból piacgazdaságba történő átmenet komoly megpróbáltatásokkal járt. A gazdasági rendszerváltás a várakozásoknál nagyobb nehézségeket okozott és a kis- és közepes vállalkozásoknak, ebben a környezetben kellett megtalálniuk a talpon maradás és fejlődés lehetőségeit. Jelentős strukturális és ágazati átalakulások következtek be. Ezek együtt jártak a GDP csökkenésével, a tartós magas inflációval és a munkanélküliség gyors növekedésével. A kisvállalkozások ugyanakkor rövid idő alatt több százezer munkahelyet teremtettek, növelték jövedelemtermelő-képességüket, és a gazdaság egyik meghatározó tényezőjévé váltak. A kisvállalkozások ezért a gazdasági és ezen keresztül a társadalmi stabilitást is nagyban erősítették.