KOMFORT ABC

Gazdasági háttér

A kilencvenes évek elején a meglóduló infláció átalakította a jövedelmi és vagyoni viszonyokat. Az évi 25 %-kot meghaladó pénzromlás, a magas hitelkamatok, a tőkehiány, a banki hitelekhez való hozzájutás nehézségei, a növekvő adóterhek, mely csak lassan csökkent az évtized második felére, tovább rontotta a hazai vállalkozók gazdasági lehetőségeit.
A kilencvenes évek vége felé a kis- és középvállalkozások makrogazdasági környezete javult, de folytatódott a vállalkozások méret szerinti differenciálódása.
Az exportban tovább nőtt a nagyvállalatok dominanciája, ők adták a kivitel közel háromnegyedét. A nagyvállalatok részesedése az exportból 1994-tol folyamatosan emelkedett. A kisebb vállalkozások dinamikája egyre inkább a belföldi értékesítésre épült, a külpiacokon közvetve, beszállítóként jelenhettek meg. A vállalkozói szektorban folytatódott a tőkekoncentráció.
A vállalkozások befektetéseinek kétharmadát a nagyvállalkozások birtokolták.
Megjelentek a globalizáció csírái. A külföldi pénzügyi csoportok a nyugati piacokról kiszorulva új lehetőséget találtak a Kelet-Európai országokban. Annál is inkább, mert ebben a régióban óriásira növekedett a tőkehiány. Ez tovább rontotta a hazai vállalkozások versenyképességét. A kis- és középvállalkozások relatív teljesítménye a jövedelemtermelésben kissé javult, az árbevételben pedig alig romlott, továbbra is viszonylag kis mértékű volt a tőkefelhalmozás, ami az egyik fontos feltétele lehetett volna jövőbeli növekedés megalapozásának.