KOMFORT ABC

Földrajzi háttér

A kilencvenes évek második felére Magyarország gazdasági megosztottsága tovább mélyült. Amíg Nyugat-Magyarország és Budapest kiemelkedően fejlődött, addig Kelet-Magyarország, Békés Megye földrajzi adottságából adódóan lemaradt. Ezt a térséget hátrányosabban érintette a gazdasági folyamatok negatív hatásai. Korábban is, mint termelési, mint kereskedelmi szempontból elmaradottnak volt tekinthető. A külföldi tőke hosszú ideig elkerülte ezt a területet, az infrastruktúra kiépítetlensége miatt. Békés Megye eredendően a mezőgazdaságból élt, él - "az ország éléstára" -, az agrárolló kinyílásával és a szövetkeztek feloszlásával jelentős tőkehiány keletkezett. Ebben a helyzetben termelő cégek piacra jutási lehetőségei tovább romlottak. Majd a nyugati multinacionális kereskedelmi láncok megjelenésével szinte ellehetetlenedtek. Mezőberényben, ahol lakom és nap, mint nap dolgozom szemem láttára mentek csődbe egyes üzemek, hajdan magas foglalkoztatottságot biztosítva. Így például: Mezőberényi Vasipari Szövetkezet, Mezőberényi Textilipari Szövetkezet, Mezőberényi Téglagyár, Mezőberényi Cipőipari Szövetkezet csak a nagyobb egységeket felsorolva a teljesség igénye nélkül. A cégek megszűnésének egyik oka, hogy a leépülőben lévő hazai kereskedelem fő bázisa az ÁFÉSZ-ek és ezek mellett működő nagykereskedelmi elosztók nem tudták felvenni a versenyt az egyre szaporodó nemzetközi láncokkal, illetve a külföldi kereskedelmi cégek felfejlődése révén a megtermelt hazai termékek kiszorultak a magyar piacról. Természetesen más okok is közre játszottak, így a termelékenység alacsony színvonala, a tőke hiánya, a technológia elavultsága stb. Külső hatásként még meg kell említeni a hagyományos kelet-európai piac összeomlását, a KGST megszűnését. Ugyanakkor a kétpólusú világ felbomlásaként a nyugat-európai konjuktúra is véget ért, így az exportra termelő cégek is nehéz helyzetbe kerültek.