KOMFORT ABC

Családi háttér

Valnerovicz Kálmán 1963-óta kisiparos, eredeti szakmáját tekintve szobafestő - mázoló - tapétázó mester. Tanulmányait befejezve váltotta ki iparigazolványát és lett önállóvá Mezőberényben.
Munkája során felismerte az ember csak akkor tud fejlődni, ha abban a közösségben, ahol él, tesz a közért. 1991-ben a gazdaságot fokozatosan sújtó válság miatt hagyományos szakmáját fel kellett adnia, azaz kényszervállalkozóvá vált.
1991-ben nyitotta meg első kereskedését Mezőberényben a Komfort Festék Udvar elnevezésu háztartási üzletet, kiskereskedő lett. Az évek folyamán a mezőberényi ÁFÉSZ felszámolásával lehetősége nyílt a 4. számú ÁFÉSZ egység megvásárlására.
Így 1995. augusztus 12.-én, megnyitotta a Komfort ABC elnevezésű önkiszolgáló jellegű kiskereskedelmi egységet, Mezőberényben a Kodály Zoltán út 2. szám alatt.